Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>36 Nolu Genelge 10.04.1997 (Mehmetciklere İş İmkanı)
 
OHAL Bölgesi mücavir illerde meydana gelen olaylarda yaralanarak sakat kalan mehmetçiğe, ikamet ettikleri bölgelerdeki teşkilatımız birimlerinde iş bulunacağı konusu Genel Kurmay Başkanlığına bildirilmiş ve bu konumda olup da uygun görülen mehmetçiklerin isim ve adreslerinin Konfederasyonumuza intikal ettirilmesi istenmiştir.

Bu talebimiz Genelkurmay Başkanlığınca son derece takdirle karşılanmış ve 100 Erbaş ve Erin durumlarını gösterir belgeler Sayın Genel Başkanımıza gönderilmiş, ayrıca Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen bir törenle Genelkurmay İkinci Başkanı Sayın Orgeneral Çevik BİR tarafından Sayın Genel Başkanımıza Genelkurmay Başkanlığının Onur Plaketi takdim edilmiş ve bu törene başta TRT-1 olmak üzere çeşitli TV Haber Bültenlerinde geniş yer verilmiştir.

Konfederasyonumuzca söz konusu 100 mehmetçiğin görevlendirilmesi uygun görülen Birlik ve Odalarımızın isimleri ek listede gönderilmektedir.

Söz konusu listenin incelenerek mehmetçiklerin bölgenizde ilgili teşkilatımız bünyesinde hemen göreve başlatılması gerekmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın başlatmış olduğu bu onurlu davranışın diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olması ve Konfederasyonumuzun başarılı toplumsal çalışmalarına bir yenisinin eklenmesi bakımından söz konusu faaliyetimiz hakkında yerel basın kanalıyla Bölgenizdeki kamuoyunun bilgilendirilmesi yararlı olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Ökkeş Özpolat

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr