Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>35 Nolu Genelge 10.04.1997 (Yerel Çalışma Konseyi )
 
Ülkemizin Dünya Bankası ile 1 Şubat 1993 tarihinde imzalanmış olduğu İkraz Anlaşması çerçevesinde uygulamaya konulan"İstihdam ve Eğitim Projesi"nin "İşe Yerleştirme Eğitimi" başlığını taşıyan birinci bölümünde, beş yıl süreli proje döneminde 73.200 nitelik kazandırılarak işe yerleştirilmelerinin öngörüldüğü bu hedefe ulaşabilmek için kurumunuz tarafından açılacak işgücü yetiştirme kurslarının planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının izlenmesinde katkılarda bulunmak üzere illerde Yerel Çalışma Konseyleri, merkezde ise Ulusal Çalışma Konseyi oluşturulmuştur.

Esnaf-Sanatkar teşkilatını merkezde Konfederasyonumuz Ulusal Çalışma Konseyinde iller düzeyinde ise birliklerimiz Yerel Çalışma konseyinde temsil etmektedirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından Yerel Çalışma Konseylerinin İkraz Anlaşmasının imkan verdiği ölçüde yapısal ve işlevsel yönden iyileştirilmesi ve fonksiyonal kılınması amacıyla yapısal çalışmalar sonuçlandırılmış ve yeni düzenlemeleri içeren Bakanlık Genelgesi hazırlanarak Valiliklere gönderilmiştir.

Konunun teşkilatımız ile olan ilgisinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' nın söz konusu genelgesi ilişikte gönderilmektedir.

Genelgede belirtilen düzenlemelere bağlı kalınması ve Yerel Çalışma Konseylerinde yapılan çalışmalar konusunda belirli aralıklarla Konfederasyonumuza bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Ökkeş Özpolat

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr