Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>33 Nolu Genelge 10.04.1997 (Sicil İşlemleri )
 
1984 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan ve il sicil Memurlukları’nca yürtülen Esnaf ve Sanatkarlar Sicil İşlemlerinde Sicil Gazetesinde yayınlanmak üzere Konfederasyonumuza ulaşan belgelerin incelenmesi sonucu devamlı yanlışlıklar ve eksiklikler olduğu görülmekte,Konfederasyonumuzca bu hatalar tesbit edildiğinde il Sicil Memurlukları ile temas kurularak bunlar düzeltilmekte ve gazetede yayınlanması sağlanmaktadır.Bu ise sicil kayıt ve tescil talebinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sicil ilanlarında gecikmelere neden olmaktadır.

İlan metinlerinin Sicil Gazetesinde süresi içinde hatasız ve doğru olarak yayınlanabilmesi için yapılması gereken işlemler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

1 - İlan formundaki yazılar el yazısı ile okunamayacak şekilde yazılmakta veya daktilo ile yazılan yazılarda ise kabon kağıda kullanıldığından, ikinci nüshası genellikle silik olmakta ve okumakta güçlük çekilmektedir. Bu ilanlar kesinlikle el yazısı ile yazılmaksızın daktilo veya bilgisayarda doldurulmalı, kontrol edilerek okunaklı ve düzgün bir şekilde gönderilmelidir.

2 - İlan formundaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalı,”Adı ve Soyadı “ “Baba Adı” ile “Doğum Yeri, Doğum Tarihi ” gibi üyenin hüviyeti ile ilgili bilgiler mutlaka Nüfus Hüviyet Cüzdanı’ndan aynen alınarak yazılmalıdır.

3 - Bilgi formlarının doğru, tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

4 - İlan karşılığı bedelin tam olarak yatırıldığının kontrolü titizlikle yapılmalı ve dekontu alınmalıdır.

5 - Gelen tescil, terkin ve tadil ilanlarının sırasıyla ve aynı gazete sayısında yayımlanabilmesi için 60 ve 60’ın katları şeklinde (60-120-180...) ve ilan tamamlandığı zaman bekletilmeden derhal Konfederasyonumuza Sicil Gazetesinde yayınlanmak üzere gönderilmelidir.

6 - Tescil ilanlarında sicil numaralarının sırayı takip ettiği dikkatle kontrol edilmeli ve gönderilen ilanlarda sıralamada eksik ve atlamalar bulunmaması sağlanmalıdır.

7 -Terkin ilanlarında, kişi işini terkettiği için iş yeri adresinde bulunamayacağından gazetenin gönderilmesini isteği ikinci bir adresi vermesi sağlanmalıdır ve sicil memurluğu tarafından bu hususa dikkat edilmelidir.

8 - Tescil,Terkin ve Tadil ilanları sicil numarasına göre küçükten büyüğe doğru sıraya konularak Konfederasyonumuza gönderilmelidir. İl sicil memurlukları her kolinin üzerine ilan sayısı ve ilan numaralarını belirten ekdeki forma uygun bilgileri de ekleyerek gönderme işlemi yapılmalıdır.

Yukarıdaki hususlara dikkat edilmediği takdirde yani tüm bilgilerin okunaklı, eksiksiz,tam,doğru ve adreslerinin çok açık olarak mahalle adı,cadde adı,sokak adı,kapı numarası,semti,ilçesi ve ,ili olarak yazılmadığı hallerde,ilanlar gazetede yayınlanmayacak,düzeltilmek üzere konfederasyonumuzca ilgili birliklerimize iade edilecektir.

Ayrıca il sicil memurluklarına gönderilen gazete iadelerinin dikkatle saklanması ve üyelerin gazetelerinin ellerine ulaşmadığına ilişkin şikayetlerinde gazete iadelerine bakılarak bilgi verilmesi gerekmektedir..

Esnaf ve Sanatkarların mesleki faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır.Sicil kaydının mecburiyetinin sağlanması acısından esnaf ve sanatkarların işlem taleplerinde ilgili odalarına muracatları halinde Esnaf ve Sanatkar Sicil Tastiknamesi aranması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve bundan böyle yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılması hususunda gereken titizliğin gösterilmesini önemle rica ederiz.

Hasan Özcan

Ökkeş Özpolat

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr