Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>32 Nolu Genelge 03.04.1997 (Ticari Taşıt Kullanma Belgesi)
 
İLGİ: 06.01.1997 tarih ve 3 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere, 507 sayılı Kanun’a dayanarak çıkarılan 20 Ekim 1993 tarih ve 21734 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çıraklık Eğitimi Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” gerğince şehiriçi ve şehirlerarası yollarda ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araç sahibi ve bu araçlarda şöför olarak çalışanların ilgili meslek odalarından Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almaları gerekmekte idi.

27 Ekim 1996 tarih ve 22800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu Değiştiren 4199 sayılı Kanun’un Ek-1.maddesi ile bu uygulama ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Aynı madde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapacak kişilerin Ticari Taşıt Kullanma Belgesi sahibi olmalarını bir zorunluluk haline getirirken, bu belgenin verilmesi ile ilgili esas ve usulleri içeren bir yönetmeliğin İçişleri Bakanlığı tarafından en kısa zamanda çıkarılmasını da hükme bağlamıştır.

4199 sayılı Kanun’un Ek-1Maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılması hükme bağlanan yönetmelik, madde hükmü gereğince Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu ve Konfederasyonumuzun da görüşü alınmak suretiyle hazırlanmış ve yürürlüğe girmesi için gereken prosedüre başlanmıştır.

Bugüne kadar teşkilatımızca yapılan uygulamada eğitim kursları ve sınavlar, taksi, minibüs, ve servis aracı olarak işletilen araçlar için düzenlenmekte idi. Otobüs, kamyon, ve kamyonet şöförleri için biran önce eğitime başlanması amacıyla program geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Yürürlüğe girmesi beklenen iki yönetmeliğin getireceği yeni uygulamalar ve Ticari Taşıt Kullanma Belgelerinin tipinin değişmesi nedeniyle ilgili odalarımızın uygulamaya başlamak için yeni talimatlarımızı beklemesinde fayda görülmektedir.

Sözkonusu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, uygulamalara ilişkin talimatnameler alt teşkilatımıza ayrıca iletilecektir. Bu arada, ilgideki genelgemizde de belirtildiği üzere tüm ilgili odalarımızın üyelerine 1 Temmuz 1997 tarihine kadar Geçici Ticari Taşıt Kullanma Belgelerini vermeleri, üyelerinin mağduriyetini engellemek açısından önem arzetmektedir.

Ayrıca, daha önceki genelgelerimizde de belirtildiği üzere TTKB ile ilgili uygulamada koordinatörlük görevi Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu’na verilmiştir. Bu nedenle Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verilmesi uygulamasına başlamak için izin bu taleplerini doğrudan Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu’na yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr