Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>31 Nolu Genelge 03.04.1997 (Avrupa-Akdeniz Konferansı)
 
Avrupa Birliği’nin Yeni Akdeniz Politikası çerçevesinde oluşturduğu MED-INVVEST Proğramı, bölgede bulunan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin güçlendirilmesini ve birbirleriyle ticari işbirliğini geliştirmelerini hedeflemektedir.

Bu maksatla, Fransa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (APCM) ile Avrupa Birliği Esnaf-Sanatkarlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME) organizatörlüğünde, Akdeniz ve Avrupa ülkelerindeki siyasi, ekonomik, mali, sosyal, kültürel işbirliğini geliştirmek ve Ülkelerarası Esnaf ve Sanatkarlar Platformu’nu oluşturmak amacıyla 15-17 Mayıs 1997 tarihlerinde Marsilya’da bir Avrupa-Akdeniz Sanatkarlar ve Küçük İşletmeler Konferansı düzenlenmiştir.

Konferans sırasında, ayrıca bir sergi düzenlenecek ve firmalar arası işbirliği imkanları doğabilecektir. Bu maksatla ESTUR A.Ş. tarafından bir program düzenlenmiştir. İsteyen teşkilat yöneticilerimiz bu programa iştirak edebileceklerdir.

Programa katılanların seyahat masraflarının ilgili teşkilatın eğitim bütçelerinden karşılanması mümkündür.

Anılan programa katılmak isteyen teşkilat yöneticilerimizin idari işlemlerin yetişmesi açısından engeç 30 Nisan 1997 tarihine kadar ekte sunulan programda verilen ESTUR A.Ş.’ye başvuruda bulunmaları ve TESK Dışilişkiler Birimi’ne (Tel : 439 65 19 Faks:440 97 61 bilgi vermeleri gerekmektedir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ekte gönderilmektedir.

Gerği için bilgilerinizi rica ederiz.

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr