Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>30 Nolu Genelge 03.04.1997 (Türk İhraç Ürünler Fuarı)
 
Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarın dünyadaki ticari gelişmelerden ve yeniliklerden bilgi sahibi olmalarında, dış ticaret potansiyeline kavuşabilmelerinde, sürekli ve yararlı işbirliği ilişkileri kurabilmelerinde ve ülke tanıtımına katkıda bulunabilmelerinde uluslararası ticaret fuarlarının önemi oldukça fazladır .

Bu önemin bilinciyle St.Petersburg ‘da yapılacak olan Türk İhraç Ürünleri Fuarı nedeniyle ESTUR A.Ş.tarafından bir program düzenlenmiştir. İsteyen teşkilat yöneticilerimiz bu programa iştirak edebileceklerdir.

Programa katılanların seyahat masraflarının ilgili teşkilatın eğitim bütçelerinden karşılanması mümkündür.

Anılan programa katılmak isteyen teşkilat yöneticilerimizin idari işlemlerin yetişmesi açısından en geç 5 Haziran 1997 tarihine kadar ekte sunulan programda verilen ESTUR A.Ş.’ye başvuruda bulunmaları ve TESK Dışilişkiler Birimi’ne (Tel : 439 65 19 Faks:440 97 61) bigi vermeleri gerekmektedir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ekte gönderilmektedir.

Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr