Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>29 Nolu Genelge 02.04.1997 (Bakü Fuarını Ziyaret )
 
Dış ticaretin geliştirilmesinde, dünyadaki yenilikler hakkında bilgi sahibi olunmasında sürekli ve yararlı işbirliği imkanlarının oluşturulmasında ticaret fuarlarının önemi bilinmektedir.

Bu önem gözönüne alınarak 13-17 Mayıs 1997 tarihleri arasında Bakü’de  düzenlenecek  olan Bakü Fuarı’na katılmak amacıyla ESTUR A.Ş. tarafından bir program düzenlenmiştir. isteyen Teşkilat yöneticilerimiz bu programa iştirak edebileceklerdir.

AZERBEYCAN Sanayi Bakanlığı ile yapılan bir ön protokolle Bakü’nün merkezi yerinde Bakanlıkça tahsis edilecek arsa üzerinde bir iş merkezinde kurulması ve Türkiye'den bu iş merkezinde yer almak isteyenlere Eximbank’ın ucuz kredi sağlayabileceği sözü alınması nedeniyle, bu seyahat hem fuarı ziyaret etmek hem de iş merkezi konusunda aydınlanmak amacını gütmektedir. Teşkilatın katılmasında fayda mütalaa edilmektedir.

Programa katılanların seyahat masraflarının ilgili Teşkilatın eğitim bütçelerinden karşılanması mümkündür.

Anılan programa katılmak isteyen Teşkilat yöneticilerimizin idari işlemlerin yetişmesi açısından en geç 1 Mayıs 1997 tarihine kadar ekte sunulan programda verilen ESTUR A.Ş.’ye başvuruda bulunmaları ve TESK Dışilişkiler Birimine (Tel: 439 65 19 Faks: 440 97 61) bilgi vermeleri gerekmektedir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ektedir.

Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr