Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>24 Nolu Genelge 17.03.1997 (Havuz Sisteminin Kaldırılması) 
 
Bilindiği üzere 20.08.1996 tarihlerinde yayımlanan 41 ve 63 sayılı Hükümet Genelgeleri uyarınca, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve T.C. Merkez Bankası talimatı doğrultusunda Devlet Bankalarına bildirmeleri zorunluluğunun, bu kere Başbakan Prof.Dr. Necmettin Erbakan imzası ile ve basından, Hükümet Ortağı DYP’nin bilgisi dışında olduğu öğrenilen 10.03.1997 gün ve 01218 sayılı yazı ile Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşlarını da kapsadığı ve bu kuruluşlarında günlük hesap bakiyelerini Devlet Bankalarına bildirmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Bu uygulamaya göre, yönetimi şeçimle işbaşına gelen, her an ve her türlü denetime ve teftişe açık bulunan kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe haiz Esnaf Meslek odaları, İl Birlikleri, federasyonlar ve Konfederasyon günlük hesap bakiyelerini bir yığın bürokratik işlemle Devlet Bankalarına bildirilmesi öngörülmüştür.

Ne amaçlandığı, ne yapılmak istenildiği açıkça anlaşılamayan bu uygulama ile, 3750 Meslek Odamızı, 80 İl Birliğimizi ve 10 Federasyon ile Konfederasyonumuzu ve Türkiye’deki tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını altından çıkılmaz bürokratik işlemlere boğacağı ve mağdur edeceği tartışmasız olan bu uygulamanın ve dayanağı olan işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması isteği ile, Danıştay nezdinde dava açtığımız 22 sayılı genelgemizle duyurulmuştur.

Ancak Sayın Genel Başkanımızın yoğun çabası ve ilgili Bakanlıklarla yaptığı görüşmeler sonucu Teşkilatımızın bu konudaki talebi uygun görülmüş ve genelge uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.


 

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr