Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>22 Nolu Genelge 13.03.1997 (Havuz Sistemine Karşı Açılan Dava )
 
20.08.1996 ve 31.10.1996 tarihlerinde yayımlanan 41 ve 63 sayılı Hükümet Genelgeleri uyarınca, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve T.C. Merkez Bankası talimatı doğrultusunda Devlet Bankalarına bildirilmeleri zorunluluğunun, bu kere Başbakan Prof.Dr.Necmettin Erbakan imzası ile ve basından, Hükümet Ortağı DYP.’nin bilgisi dışında olduğu öğrenilen 10.03.1997 gün ve 01218 sayılı yazı ile Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınıda kapsadığı ve bu kuruluşlarında günlük hesap bakiyelerini Devlet Bankalarına bildirmek zorunda oldukları belirtilmektedir.

Buna göre, yönetimi seçimle işbaşına gelen, her an ve her türlü denetime ve teftişe açık bulunan kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliğe haiz Esnaf Meslek odaları, İl Birlikleri, Federasyonlar ve Konfederasyon günlük hesap bakiyelerini bir bürokratik işlemle Devlet Bankalarına bildirecekleridir.

Ne amaçlandığı ne yapılmak istenildiği açıkça anlaşılamayan bu uygulama ile,3750 Meslek Odamızı, 80 İl Birliğimizi ve 10 Federasyon ile Konfederasyonumuzu ve Türkiye’deki tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını altından çıkılmaz bürokratik işlemlere boğacağı ve mağdur edeceği tartışmasızdır.

Yasa hükümlerine aykırı olduğuna anandığımız bu uygulamanın ve dayanağı olan işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması isteği ile, Danıştay nezdinde dava açtığımızı bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.


 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr