Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>21 Nolu Genelge 10.03.1997 (Vergi Uygulamaları)
 
Asgari ücretin 1996 yılında %101 oranında artırılması, sayıları bir milyona yaklaşan götürü usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlarımızın vergi yükünü de aynı oranda ağırlaştırmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, gerçek usulde vergilendirilen ve hayat standardı temel gösterge tutarına göre vergisi hesaplanan esnaf ve sanatkarlarımızın vergileri de yeniden değerleme oranında (%72.8) artırılmıştır.

Bu durumda, götürü usule tabi olan esnaf ve sanatkarların vergileri gerçek usule tabi olan esnaf ve sanatkarlardan daha yüksek oranda artırılmış olmaktadır.

Götürü usule tabi olanların 1996-1997 yılları vergi artışları karşılaştırılması:

Derece Yöre Matrah Gelir-KDV Derece Yöre Matrah Gelir-KDV
3 Kal.1.derece 25.300.000 9.993.000 3 Kal.1.derece 51.000.000 20.145.000
3 Diğer yöreler 50.700.000 20.002.000 3 Diğer yöreler 102.000.000 40.290.000
3 Büyükşehir 71.000.000 28.045.000 3 Büyükşehir 142.800.000 56.406.000
               
2 Kal.1.derece 63.400.000 25.043.000 3 Kal.1.derece 127.500.000 50.362.000
2 Diğer yöreler 126.900.000 50.125.000 3 Diğer yöreler 225.100.000 100.754.000
2 Büyükşehir 152.800.000 60.119.000 3 Büyükşehir 306.100.000 120.910.000
               
1 Kal.1.derece 101.500.000 40.092.000 1 Kal.1.derece 204.100.000 80.619.000
1 Diğer yöreler 203.000.000 80.185.000 1 Diğer yöreler 408.200.000 161.250.000
1 Büyükşehir 253.800.000 100.251.000 1 Büyükşehir 510.300.000 202.135.000

Gerçek usule tabi olanların 1995-1996 yılı vergi artışlarının karşılaştırılması:

Vergileme Yöresi Vergi Matrahı Gelir ve Geçici Vergi Vergileme Yöresi Vergi Matrahı Gelir ve Geçici Vergi
Kal.1.derece 111.500.000 44.600.000 Kal.1.derece 192.600.000 63.103.000
Diğer yöreler 223.000.000 95.040.000 Diğer yöreler 385.300.000 131.244.000
Büyükşehir 278.800.000 121.824.000 Büyükşehir 481.700.000 169.146.000

Götürü usulde vergilendirilen en küçük işletmelerle, biraz daha farklı ölçekteki deftere tabi gerçek usulde vergilendirilen işletmelerin yukarıdaki tablolarda belirtilen vergilerinin karşılaştırılmasında, götürü usule tabi olanların gerçek usule tabi olanlara kıyasla;

-Diğer yörelerdeki 1.derecede vergilendirilenler (161.250.000-131.240.000=) 30.010.000 lir, büyükşehirlerdeki 1.derece vergilendirenler ise, (202.135.000-169.146.000=) 32.989.000 lira daha fazla vergi ödemektedir.

3946 Sayılı Kanun’un 9.maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanun’un 46.maddesi hükmünde, götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının esas alınacağı, asgari ücrete artış yapılamayan yıllarda, takvim yılı başında geçerli olan safi kazanç tutarlarının o yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak, ertesi takvim yılında uygulanacak götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanacağı, götürü usule tabi mükelleflerin safi kazanç tutarlarının, 3.derece için % 50’si, 2.derece için % 90’ı, 1.derece için de % 140’ı olacağı, Bakanlar Kurulu’nun bu oranları iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar indirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, Bakanlar kurulu 1996 yılı için 3.derecenin oranını % 75-90’a 2.derecenin oranını % 150-180’i, 1.derecenin oranını da % 200-270’e yükseltilmiş, bu artırıma göre belirlenen vergilerin yüksek oluşu nedeniyle yönetimimizin Bakanlar Kurulunun 96/8005 sayılı kararı ile 3.derecenin oranı %50-70’e, 2.derecenin oranı % 125-150’ye, 1.derecenin oranı da % 200-250’ye indirmiştir.

1997 yılında uygulanacak söz konusu oranlar; Maliye Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla, 3.derecenin % 50’ye, 2. Derecenin %90’a ve 1.derecenin de % 140’a indirebilir.

Bu hususta bölgeniz milletvekilleri ile yazılı veya sözlü temasa geçerek yönetimimize yardımcı olmanızı rica ederiz. 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr