Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>18 Nolu Genelge 21.02.1997 (Süre Uzatımı)
 
20 Ekim 1993 tarih ve 21734 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince müktesep hak sahiplerine doğrudan belge verilmesi için tanınan uzatma süresi bilindiği üzere 1 Temmuz 1996 tarihinde sona ermiştir.

Alt teşkilatımız tarafından Konfederasyonumuza yapılan yazılı ve sözlü başvuruların yoğunluğu nedeniyle müktesep hak sahiplerine tanınan sürenin Konfederasyonumuzca 1 Mart 1997 tarihinden itibaren 3 ay süre ile yeniden uzatılmasına karar verilmiştir. Alt teşkilatımızın konu ile ilgili olarak üye esnaf ve sanatkarlarımızı en kısa zamanda haberdar etmeleri ve belgelerini almalarını sağlamaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun acilen odalarınıza duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr