Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>17 Nolu Genelge 14.02.1997 (Yönetmelikler)
 

Konfederasyonumuza 29 Mayıs 1993 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısına kabul edilerek yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları işlem, Muhasebe ve Personel Yönetmeliklerinin uygulamada yetersiz kalan bazı hükümlerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Yönetmelik değişiklik tekliflerinin Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Konfederasyonumuz 1997 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantısına Sunulması planlanmaktadır.
 

Söz konusu yönetmeliklerin uygulayıcıları olan odalarımızın , birliklerimizin ve federasyonlarımızın, varsa yönetmelik hükümleri ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini 31 Mart 1997 tarihine kadar Konfederasyonumuza bildirmeleri arzu edilmektedir.
 

Bilgilerinizi, gereğini ve bağlı odalarınıza duyurulmasını rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr