Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>16 Nolu Genelge 06.02.1997 (Birlik Beraberlik)
 
Yüce Atatürk'ün önderliğinde, Türk Milletimizin büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimiz son günlerde tarihinin en buhranlı günlerini yaşamakta, diğer taraftan ülkemizin birlik ve beraberliği için büyük sağduyu ve sarsyılmaz vatan ve millet sevgisi ile dopdolu olan esnaf ve sanatkarlarımızın bütün bunların ötesinde her geçen gün artan ekonomik sıkıntılardan ve hemen her hükümetin ve en son olarak Refahyol hükümetinin bol vaatlerde bulunduğu ancak bür türlü çözümlemediği peşin vergi, hayat standardı gibi uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılardan, yüksek düzeylerde seyreden enflasyonun yarattığı tahribattan bunaldıkları ve bir umutsuzluğa sürüklenmek üzere oldukları Konfederasonumuzca tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Bu son derece hassas konunun üzerine kararlılıkla gitmek ve önce ülkemizdeki sosyal ve siyasi istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak,sonra da sorunlarımızı çözmek üzere harekete geçmiş bulunuyoruz.

Bu amaçla toplanan Konfederasyon Yönetim Kurulu Genel Başkanımız Sayın Derviş Günday'ı ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sosyal ve siyasal sorunların çözümünde gerekli göreceği tüm temasları siyasi partiler,parti liderleri,diğer meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle yapmak ortak hareketlerde bulunmak ve bu amaçlarla gerekli girişimleri ve tasarrufları Konfederasyonumuz ve esnaf ve sanatkarlarımız adına yürütmek üzere tam yetkiyle ve oybirliği ile görevlendirmiştir.

Bu konuda sayın Genel Başkanımızın yürüteceği tüm çalışmalar ve yapacağı temaslar Teşkilatımızda basından ve televizyondan yakından izlenmeli ve bu girişimler esnaf ve sanatkarlarımıza süratle tam ve eksiksiz olarak duyurulmalıdır.

Bilgilerinizi ve bu hususun bağlı odalarımıza ve esnaf sanatkarlarımıza duyurulmasını ve Konfederasyonumuzca bu amaçlarla kuruluşunuza gönderilecek talimatlara titizlikle uyularak esnaf ve sanatkarlarımızın ve Teşkilatımızın büyük sorunlar karşısında nasıl birlik ve beraberlik içersinde bulunduğunu kamuoyuna kartı ispat edilmesi için gerekli tavrın ve özenin gösterilmesini önemle rica ederiz.

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr