Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>14 Nolu Genelge 24.01.1997 (Yazar Kasa)
 
25.12.1996 tarih ve 97 sayılı genelge ile 15.01.1997 tatih ve 8 sayılı genelgelerimizde,01.05.1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usule geçirilen esnaf ve sanatkarlarımıza 1995 ve 1996 yıllarında tanınan vergi uygulamaları ile ilgili olarak yazar kasa kullanma mecburiyetleri,fatura veya perakende satış fişlerini kullanmaları şartıyla 01.01.1988 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Bununla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın vergi uygulaması yapan Teşkilatına gönderdiği 08.01.1997 tarihli ve 1997/1 sayılı İç Genelgesindede; 28.12.1996 tarih ve 22861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 199 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "Diğer Hususlar" başlıklı 5.bölümünde 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.05.1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler ile 1997 takvim yılı içinde kendi istekleri ile götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflere "düzenleyecekleri belgeler,ödeme kaydedici cihazları kullanma, tutmak zorunda oldukları defterler ve katma değer vergisi beyan dönemi"konularında,189 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 8.bölümünde belirtilen kolaylıkların 1997 yılında da uygulanacağı açıklandığından bahisle,01.05.1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler ile 1997 takvim yılı içinde kendi istekleri ile götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri, Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişlerini kullanmaları şartıyla, 01.01.1998 tarihine kadar uzatıldığı, dileyen mükelleflerin 01.01.1998 tarihini beklemeden de ödeme kaydedici cihazları alıp kullanmalarının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Bilgi edinilmesini ve bağlı alt Teşkilatımıza duyurulmasını rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr