Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>13 Nolu Genelge 22.01.1997 ( Sicil Gazetesi ilan Bedelleri)
 

(Esnaf ve Sanatkarlar İl Sicil Memurluğu’na)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında toplanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Komitesi l7.l.l997 tarihli kararıyla Sicil Gazetesi ilan Bedellerini yeniden düzenlemiş ve yeni İlan Bedelleri, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez’ce aynı tarihte onaylanmıştır.

Yeni İlan bedellerine ilişkin yeni tarife 27.l.l997 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Sicil Gazetesi ilan, ücret ve abone tarifesinin hangi illerde ve ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler genelgemiz ekindedir.

Bilgi edinilmesini ve belirtilen tarihten itibaren İlan bedellerinin yeni tarifeler üzerinden tahsil edileceğinin Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluklarına bildirilmesini önemle rica ederiz.

Bilgilerinizi gereği için durumun Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memuluğu ile bağlı odalarına iletilmesini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr