Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>12 Nolu Genelge 22.01.1997 (Kooperatif Kredileri Limitleri)
 
Esnaf ve sanatkarların içinde bulundukları finansal sıkıntıların giderilmesi, gelişen ekonomik koşullar altında artan finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Konfederasyonumuzca yapılan girişimler sonucu; T.Halk Bankası'nca kullandırılan Kooperatif Kredilerinde kesimimiz lehine düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

Günün ekonomik koşulları gözönüne alınarak, T.Halk Bankası'nca Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandırılan kredilerin şahıs limiti l3.l.l997 tarihinden itibaren;

- İmalat yapanlar için 750.000.000.-TL'den l.000.000.000.-TL.ye,

- Diğer esnaf ve sanatkarlar için 500.000.000.- TL.den 750.000.000.-TL'ye,

yükseltilmiştir.

Konuya ilişkin T.Halk Bankası'nın yazısı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr