Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>11 Nolu Genelge 16.01.1997 (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri )
 
İLGİ : 26-12-1996 tarih ve 99 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere,ilgili kayıtlı genelgemizde,esnaf - sanatkar ve küçük işletmelerin bir organizasyon altında toplanarak dış ticarete açılmalarını teminen “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri” (SDŞ) adı altında örgütlenmelere gidilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Sektörel Dış Ticaret Şirketleri statüsüyle ilgili bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu konuda son düzenlemeleri içeren “Sektörel Dış Ticaret Şirketler Statüsüne İlişkin Tebliğ” 26 Aralık 1996 tarih ve 22859 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr