Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>9 Nolu Genelge 15.01.1997 (İşletmeler Üstü Eğitim Merkezleri )
 
Malumlarınız olduğu üzere Konfederasyonumuz,507 sayılı Teşkilat Kanunu'nu 1991 yılnda değiştiren 3741 sayılı Kanun'la İşletmelerüstü Eğitim Merkezleri kurmak ve işletmek üzere yetkili ve ödevli kılınmıştır.

İkili meslek eğitiminin pratik kısmına ortak edilen ve eğitim dışı kalmış gençlerimizi birer meslek sahibi yapmak,gelişmiş teknoloji ile eğiterek kalifiye Esnaf ve Sanatkar olarak ülke ekonomisine kazandırmak üzere Devletimizin bu yöndeki yükünü paylaşmış bulunan Konfederasyonumuz ve alt teşkilatının,inşaatı tamamlanmış,devam eden ve bundan sonra inşaa edilecek İşletmelerüstü Eğitim Merkezlerindeki yapılan eğitimin Devletimizin yapmakta olduğu eğitimle eşdeğerde tutulması gerektiğini belirtir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşü ekte gönderilmiştir.

İnşaatı tamamlanarak hizmete açılmış,inşaatları devam eden ve bir sıra dahilinde inşaat edilmeyi bekleyen İşletmelerüstü Eğitim Merkezlerimiz için,PTT,TEK vb... gibi Devlet işletmelerine yatırılacak "Katkı Payı" tutarları,Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Öğretim Kuruluşları tarafından indirimli olarak yatırılacak miktarlar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve uygulamanın ekteki yazı esaslarına göre yapılmasını rica ederiz.

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr