Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>5 Nolu Genelge 09.01.1997 ( Muhasebeci Ücretleri)
 
1 - Maliye Bakanlığı tarafından 26 Aralık 1996 tarih ve 22859 Sayılı Resmi Gazete’de 1997 Yılı Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmış olup,buna ilişkin Resmi Gazete fotokopisi genelgemiz ekinde gönderilmektedir.

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce imzalanması hakkındaki Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu 1 ve 2 no’lu Genel Tebliğlerinin yürütülmesinin durdurulması hakkındaki Danıştay 4. Dairesi’nin vermiş olduğu karar halen yürürlükte olduğundan,vergi beyannamelerinin anılan meslek mensupları tarafından imzalanması mecburiyeti yoktur.

2 - 25-12-1996 tarihli ve 97 Sayılı Genelgemizde ifade edildiği üzere,1995 yılında götürü usulden gerçek usule geçirilen esnaf ve sanatkarlarımıza 1995 yılında tanınan kolaylıkların 1997 yılı sonuna kadar devam edeceği yolundaki Maliye Bakanlığı’nın 28 Aralık 1996 tarih ve 22861 Sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı 199 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, 1-5-1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler ile 1997 takvim yılı içinde kendi istekleri ile götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerin ihtiyari yazar kasa kullanma süresi 31-12-1997 tarihine kadar uzatıldığı,

Yine 1995 ve 1996 yıllarında olduğu gibi,1997 yılı sonuna kadar tek defter tutulacağı, satışların,fatura veya perakende satış fişi ile belgelendirileceği,geçici olarak veya Pazar takibi suretiyle yiyecek,giyecek ve diğer emtia ticareti ile uğraşan mükelleflerden dileyenlerin dip koçanlı perakende satış fişi kullanabilecekleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerini 3 ayda bir verebilecekleri de belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr