Mevzuat  >> Genelgeler >> 1997 Yılı >>2 Nolu Genelge 03.01.1997 (Basılı Evrak Fiyatları)
 
Bilindiği gibi, 507 Sayılı Kanunun l09.maddesinin amir hükmü gereğince, Teşkilatımızın ve mensuplarımızın kullandığı her türlü evrak-ı matbuanın, basımı, dağıtımı ve basılı evrakın fiyatlarını belirleme yetkisi diğer kanunlardan doğan basım ve yayın yetkileri dışında, münhasıran Konfederasyonumuza aittir.

Bu çerçevede bastırılan ve Teşkilatımıza dağıtımı yapılan basılı evrakların fiyatları, Kalkınmada öncelikli illerin yeniden düzenlenmesi, baskı giderlerinin artması, bazı kağıt türlerinin dövize endeksli olması nedeniyle, posta, personel ve diğer giderlerde meydana gelen artışlar da dikkate alınarak 6 Ocak l997 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Birliklerimiz, sözkonusu evrakları; belirlenen bu fiyatları Yönetim Kurulları kararıyla en fazla % l00 oranında arttırarak odalarına vereceklerdir.

Odalarımız da birliklerinden aldıkları evrak-ı matbuanın fiyatını Yönetim Kurulları kararıyla yine en fazla % l00 oranında arttırarak üyelerine satacaklardır.

Ayrıca, bazı birliklerimizden gelen talepler üzerine gelir makbuzu kendinden karbonlu olarak bastırılmış olup 23 A örnek numarasıyla basılı evrak envanterine dahil edilmiştir.

Diğer taraftan, Konfederasyonumuz basılı evrak envanterine giren evrak-ı matbuanın mutlak surette Konfederasyonumuzdan temin edilmesi gerekmektedir.

Aksine davranışların 507 sayılı Kanunun l09.maddesi gereğince ilgililer hakkında ceza soruşturması açılmasına sebep olacağından, Yöneticilerimizin mağdur olmaması nedeniyle bir defa daha hatırlatılmakta yarar görülmektedir.

Birliklerimizin bulunduğu illerin, kalkınmada öncelikleri dikkate alınarak hazırlanan “Basılı Evrak Fiyat Tarifesi” genelgemiz ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Hasan Özcan

Ali Paşa AKSU

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr