Mevzuat >> Genelgeler >> 1997 Yılı >> 1997 Yılı Genelgeleri

 

1 Nolu Genelge 02.01.1997 ( Harçlar Kanunu)
2 Nolu Genelge 03.01.1997 (Basılı Evrak Fiyatları)
3 Nolu Genelge 06.01.1997 (Ticari Taşıt Kullanma Belgesi)
4 Nolu Genelge 09.01.1997 (96/8615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
5 Nolu Genelge 09.01.1997 ( Muhasebeci Ücretleri)
6 Nolu Genelge 13.01.1997 (MEBD ve YDDG)
7 Nolu Genelge 15.01.1997 (Eğitim Bütçesi)
8 Nolu Genelge 15.01.1997 (Vergi Düzenlemeleri )
9 Nolu Genelge 15.01.1997 (İşletmeler Üstü Eğitim Merkezleri )
10 Nolu Genelge 16.01.1997 (Yardım Hakkında)
11 Nolu Genelge 16.01.1997 (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri )
12 Nolu Genelge 22.01.1997 (Kooperatif Kredileri Limitleri)
13 Nolu Genelge 22.01.1997 ( Sicil Gazetesi ilan Bedelleri)
14 Nolu Genelge 24.01.1997 (Yazar Kasa)
15 Nolu Genelge 31.01.1997 ( Sanayi Sicil Belgesi)
16 Nolu Genelge 06.02.1997 (Birlik Beraberlik)
17 Nolu Genelge 14.02.1997 (Yönetmelikler)
18 Nolu Genelge 21.02.1997 (Süre Uzatımı)
19 Nolu Genelge 27.02.1997 (Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu Kararları)
20 Nolu Genelge 06.03.1997 (İdari Para Cezaları)
21 Nolu Genelge 10.03.1997 (Vergi Uygulamaları)
22 Nolu Genelge 13.03.1997 (Havuz Sistemine Karşı Açılan Dava )
23 Nolu Genelge 17.03.1997 (KSS Kredi Oranları)
24 Nolu Genelge 17.03.1997 (Havuz Sisteminin Kaldırılması)
25 Nolu Genelge 18.03.1997 (Ulusal Aşı Günleri)

26 Nolu Genelge 19.03.1997 (Otomobil Kampayası)
27 Nolu Genelge 21.03.1997 (Yılın Yöneticisi)

28 Nolu Genelge 21.03.1997 (VI.Mes.Eği.Mer.Şurası)
29 Nolu Genelge 02.04.1997 (Bakü Fuarını Ziyaret )
30 Nolu Genelge 03.04.1997 (Türk İhraç Ürünler Fuarı)
31 Nolu Genelge 03.04.1997 (Avrupa-Akdeniz Konferansı)
32 Nolu Genelge 03.04.1997 (Ticari Taşıt Kullanma Belgesi)

33 Nolu Genelge 10.04.1997 (Sicil İşlemleri )
34 Nolu Genelge 10.04.1997 (Moskova’da açılacak İş  Merkezi )
35 Nolu Genelge 10.04.1997 (Yerel Çalışma Konseyi )
36 Nolu Genelge 10.04.1997 (Mehmetciklere İş İmkanı)
37 Nolu Genelge 29.04.1997 (1997 Başkanlar Kurulu Toplantısı)
38 Nolu Genelge 30.04.1997 (Uluslararası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fuarı)
39 Nolu Genelge 30.04.1997 (Baş-Kur Aylıkları)
40 Nolu Genelge 02.05.1997 (Vergi ve SSK Taban-Tavan)
41 Nolu Genelge 05.05.1997 (STB Genelgesi )
42 Nolu Genelge 27.05.1997 (Tacikistan’da Çırçır Fab. Kurulması)
43 Nolu Genelge 27.05.1997 (Kismi Bağ-Kur Affı)
44 Nolu Genelge 29.05.1997 (Sanayi Sicil Belgesi)
45 Nolu Genelge 29.05.1997 (Tekel Toptan Satıcılık Yetkisi)
46 Nolu Genelge 12.06.1997 (Yurtdışı Temsilcikleri Listesi)
47 Nolu Genelge 12.06.1997 (560 Sayılı   Gıda Kararnamesi )
48 Nolu Genelge 13.06.1997 (Bağ-Kur Affı)
49 Nolu Genelge 17.06.1997 (Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik )
50 Nolu Genelge 17.08.1997 (İDDG Yönergesi Hk.)

51 Nolu Genelge 19.06.1997 (Yeni Binanın Adres ve Tel Hk.)
52 Nolu Genelge 20.06.1997 (560 sayılı KHK)
53 Nolu Genelge 23.06.1997 (TTKB)
54 Nolu Genelge 25.06.1997 (507 sayılı Kanun Değişikliği Hk.)
55 Nolu Genelge 02.07.1997 (Götürü Vergi İndirmi Hk.)
56 Nolu Genelge 02.07.1997 (Tabii Afetler Hk.)
57 Nolu Genelge 02.07.1997 (Üye Kimlik Kartı Hk.)
58 Nolu Genelge 02.07.1997 (Disket Kullanımı Hk.)

59 Nolu Genelge 07.07.1997 (Muafiyet Hk.)
60 Nolu Genelge 08.07.1997 (Bilgi Formu Hk.)
61 Nolu Genelge 08.07.1997 (Emlak Komisyoncuları)
62 Nolu Genelge 11.07.1997 (Gıda yönetmeliği Hk.)
63 Nolu Genelge 17.07.1997 (Europartenariat France-Massif Central Programı Hk.)
64 Nolu Genelge 18.07.1997 (Yardım Talebi Hk.)
65 Nolu Genelge 21.07.1997 (Toptan Satıcılık Hk.)
66 Nolu Genelge 25.07.1997 (Meslek Standartları Hk.)

67 Nolu Genelge 30.07.1997 (İşletmeler Üstü Eğitim Merk.Hk.)
68 Nolu Genelge 06.08.1997 (Asgari Ücretteki Değişiklik Hk.)
69 Nolu Genelge 13.08.1997 (Arşiv Hk.)
70 Nolu Genelge 25.08.1997 (Mesleki Faaliyet Belgesi Hk.)

71 Nolu Genelge 25.08.1997 (Internet Hk.)
72 Nolu Genelge 25.08.1997 (Araçlara Resmi Plaka Tahsisi Hk.)
73 Nolu Genelge 27.08.1997 (Çıraklık Eğitimi Hk.)
74 Nolu Genelge 28.08.1997 (Sağlık Sigortası Hk.)
75 Nolu Genelge 29.08.1997 (El Sanatları Hk.)
76 Nolu Genelge 04.09.1997 (Time Dergisi Kampanyası Hk.)
77 Nolu Genelge 12.09.1997 (Gıda Kodeksi Hk.)
78 Nolu Genelge 12.09.1997 (Etiket,Tarife,Fiyat Listeleri Hk.)
79 Nolu Genelge 12.09.1997 (Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi Hk.)
80 Nolu Genelge 23.09.1997 (Lokallerin Denetlenmesi Hk.)
81 Nolu Genelge 25.09.1997 (Sicil Gazetesi İlan Bedelleri Hk.)
82 Nolu Genelge 25.09.1997 (Ekmek Satışı Hk.)
83 Nolu Genelge 06.10.1997 (Milano Konferansı Hk.)
84 Nolu Genelge 07.10.1997 (Tabii Afetler Hk.)
85 Nolu Genelge 08.10.1997 (Fesihler Hk.)
86 Nolu Genelge 10.10.1997 (Çırak Kayıtları Hk.)
87 Nolu Genelge 10.10.1997 (Kapasite Raporu Hk.)

88 Nolu Genelge 16.10.1997 (TTKB Uygulaması Hk.)
89 Nolu Genelge 16.10.1997 (Eğitim Bütçesi Hk.)
90 Nolu Genelge 16.10.1997 (Şirketleşme Hk.)
91 Nolu Genelge 16.10.1997 (Delege alb. Hk.)
92 Nolu Genelge 22.10.1997 (Basılı Evrak Fiyatları Hk.)
93 Nolu Genelge 24.10.1997 (29 Ekim Cumh.Bay.Kut. Hk.)
94 Nolu Genelge 13.11.1997 (Statü Değişikliği  Hk.)
95 Nolu Genelge 21.11.1997 (Hac Komisyonu Kararı Hk.)
96 Nolu Genelge 21.11.1997 (Türk Gıda Kodeksi Yönt. Hk.)
97 Nolu Genelge 21.11.1997 (Yeniden Değerleme Oranı Hk.)
98 Nolu Genelge 05.12.1997 (Sigorta Müfettişleri Hk.)
99 Nolu Genelge 05.12.1997 (Statü Değişikliği Hk.)
100 Nolu Genelge 08.12.1997 (Noterlerin Defter Tasdiki Hk.)

101 Nolu Genelge 11.12.1997 (Yönetmelik Değişikliği Hk.)

 
 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr