Mevzuat  >> Genelgeler >> 1996 Yılı >>46 Nolu Genelge 27.06.1996 (Etiket Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliginin Degisen Maddeleri)
 
29 Mayıs l995 tarih ve 22389 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve esnaf ve sanatkarlarımızın calışma hayatı ile ilgili olarak fevkalade önemli olması nedeniyle 85 sayılı genelgemizle Teşkilata duyurulan "ETİKET TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ"nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Değişen ve gelişen çalışma hayatımızla ilgili gelişmeler karşısında Konfederasyonumuz görüşlerini önemli ölçüde değerlendiren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ll Haziran l996 gün ve 22663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik metninin fotokopisini de ekte gönderiyoruz. Yönetmeliğin asıl metni de 87 sayılı genelgeye ek bir kitapçıkta sunulmuştu.

Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişiklikler kısaca şöyledir.

Madde l) Perakende olarak satışa sunulan mal ile hizmetlerin, ETİKET VE FİYAT LİSTESİNİN ŞEKLİ, İÇERİĞİ İLE KULLANMA ESAS VE ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK KAPSAMI İÇERSİNE "KAPIDAN SATIŞ YOLUYLA" tüketicilere sunulan MALLAR da dahil edilmiştir.

Madde 2) Tanımlarla ilgili olan "4" maddenin "f" bendindeki "İndirimli Satışlar" tarifi kısaltılmış ve kısaca şu şekilde ifade edilmiştir."

İNDİRİMLİ SATIŞLAR : Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, ticari faaliyetlerini tasfiyesi, işyeri değişikliği ya da benzeri nedenlerle belirli indirim miktarı veya oranıyla yapılan satışlar"
Tarife kısaltılmasına rağmen, bu tür satışlarda hem süreyi kaldırmış, hem de maliyet bedeline bağımlı satış kıstası tanımdan çıkarılmıştır.
4.maddeye ek olarak (m) bendi eklenmiş ve burada da malın Birim fiyatı tarif edilmiştir.:

MALIN BİRİM FİYATI : "Bir malın teamül, ticari örf ve adet ile alışılmış satış usul ve şekillerine göre adet, usulluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen fiyatı"

Madde 3) Etiket Bulundurma Zorunluluğu ile ilgili 5.maddenin iki ve üçüncü fıkraları da değişmiştir. Buna göre ithal malları ile ilgili olarak bu malların etiketlerinde, MALIN ÜRETİLDİĞİ ÜLKENİN İSMİNİN VEYA "İTHAL", "İTMAL MALI", "YABANCI" gibi malın herhangi bir dış ülkeden İTHAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR AÇIK BİR İFADENİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLU KILINMIŞTIR.

BU ZORUNLULUĞUN AKSİ OLARAK DA ETİKETLERDE YUKARDAKİ İFADELERDEN HERHANGİ BİRİNİN BULUNMAMASI HALİNDE O MAL DOĞRUDAN DOĞRUYA YERLİ MALI SAYILACAKTIR. Gerek bu halde gerekse malın etiketinde "YERLİ MALI" "TÜRK MALI" gibi sözcüklerin kullanılması halinde etiketin simgelediği mal yurt içinde üretilmiş sayılacaktır.

Ayrıca, Üretici veya Satıcılar tarafından yapılarak, cam, naylon, karton, kağıt ve bunlar benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde satılan her türlü gıda yiyecek, içecek ve temizlik maddelerinin etiketlerinde NET AĞIRLIKLARININ veya hacimlerinin satış fiyatları ile birim fiyatlarını aynı boyut ve renkte görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması da yasal bir zorunluluktur.

Madde 4) ETİKET ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN MALLAR başlıklı 6.Maddenin birinci fıkradan sonra eklenen fıkra da aşağıdaki gibidir:

"Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarlarca ya da ticari örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallarda da etiket ve liste koyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bu malların cinslerine göre birim satış fiyatları, bu yönetmeliğin 9.maddesindeki esaslara aykırı olmamak üzere, satışa arzedildikleri işyerinin uygun bir yerinde görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca ve açıkça belirtilecektir."

Madde 5) TARİFE VE FİYAT LİSTESİ Başlıklı, tarife ve fiyat listelerinin konacağı belge, pano, levha ve benzerlerinin konum ve niteliklerini belirten 8.maddeye de aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"LOKANTA VE BUNUN GİBİ YERLERDE TARİFE VE FİYAT LİSTELERİNİN İŞYERİNİN DIŞINDA DA GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR." Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ve ilave ile ÖZELLİKLE LOKANTA VE BENZERİ İŞYERLERİNİ İŞLETEN ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN İŞLETMELERİNİN İÇİNDE SUNACAKLARI FİYAT LİSTELERİNİ AYRICA LOKANTASININ DIŞINDA VE MÜŞTERİLERİN EN İYİ GÖREBİLECEKLERİ YER VE KONUMDA BULUNDURMALARI BİR ZORUNLULUK OLARAK GETİRİLMİŞTİR.

Madde 6) İNDİRİMLİ SATIŞLAR Başlıklı l2.madde de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fiyat indirimine giren mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, bu yönetmeliğe göre yer alması gereken hususlara ek olarak İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATLARININ 9.MADDEDEKİ ESASLARA AYKIRI OLMAMAK ÜZERE "Etiketlerin ve Listelerin biçim ve kapsamı ile ilgili "MALIN İNDİRİMDEN ÖNCEKİ SATIŞ FİYATI İLE BİRLİKTE AYRICA GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR. LOKANTA VE BUNUN GİBİ YERLERDE BU ZORUNLULUK ARANMAZ.

Yukarıda değindiğimiz Yönetmelik ve bunda en son yapılan değişiklik hükümlerinin büyük bir kısmı ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN ÇALIŞMA HAYATLARINI ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRDİĞİNDEN VE ÖZELLİKLE YASALARA KONULAN CEZA HÜKÜMLERİNİN AĞIRLIĞI VE BİLHASSA PARA CEZALARININ HER YIL KATLANARAK ARTMASI DİKKATE ALINARAK, HER KADEMEDEKİ MESLEK KURULUŞLARIMIZIN ÖNCEDEN GÖNDERİLEN MEVZUAT KÜLLİYATI, KİTAPÇIKLAR, YÖNETMELİKLER VE GENELGELERLE BİRLİKTE EKTE SUNDUĞUMUZ YÖNETMELİĞİ DE EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİREREK GEREKLİ BİLGİ VE BELGE AKTARIMININ ESNAF VE SANATKARLARIMIZA SUNULMASININ TEMİNİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

 

Hasan Özcan

Derviş GÜNDAY

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

  
 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr