Mevzuat  >> Genelgeler >> 1994 Yılı >> 1994 yılı Genelgeleri
 


1 Nolu Genelge 05.01.1994 ( Ambalajlarin ibaret.ve etiket.hk.)
2 Nolu Genelge 05.01.1994 ( Karar Defterleri hk. )
3 Nolu Genelge 10.01.1994 ( Vergi Kanunlarinda Degisik.Yapilmasi hk.)
4 Nolu Genelge 14.01.1994 ( Mesleki Belgelerin Verilmesi hk.)
5 Nolu Genelge 18.01.1994 ( Egitim Bütçesi hk. )
6 Nolu Genelge 25.01.1994 ( Ozon Tabakasini incelten maddeleri kullan.. hk. )
7 Nolu Genelge 2601.1994 (Hizmet Içi Egit. Semineri hk.)
8 Nolu Genelge 07.02.1994 ( Ölçü ve Ölçü Aletle.alinacak Muayene ve Damgala. ücret. Hk. )
9 Nolu Genelge07.02.1994 ( Bag -Kur Ayliklari hk. )
10 Nolu Genelge 07.02.1994 ( Egitim Bütçesi hk. )
11 Nolu Genelge 07.02.1994 ( Vergi Muafiyeti hk. )
12 Nolu Genelge 11.02.1994 ( Kurumlar Vergisi hk. )
13 Nolu Genelge 11.02.1994 ( Katilma Payi hk. )
14 Nolu Genelge 11.02.1994 ( Siyasi Partilere üye Olunmasi hk. )
15 Nolu Genelge 17.02.1994 ( Vergi Tevkifati hk. )
16 Nolu Genelge 17.02.1994 ( Oda Üyeleri ve Esnaf ve Sanat.sicili hk. )
17 Nolu Genelge 17.02.1994 ( Montreal protokol. Uyum için Azalt.Prog.Hazirlanmasi hk. )
18 Nolu Genelge 17.02.1994 ( Içisleri Bakanligi Genelgesi hk. )
19 Nolu Genelge 17.02.1994 ( Beceri Yarismasi hk. )
20 Nolu Genelge 17.02.1994 ( 3308 Sayili Kanun’un Geçici 1. Madde.hk. )
21 Nolu Genelge 17.02.1994 ( Külliyat hk. )
22 Nolu Genelge 18.02.1994 ( Fon Payinin Aktarilmasi hk. )
23 Nolu Genelge 18.02.1994 ( Yazar Kasa Muafiyeti hk. )
24 Nolu Genelge 18.02.1994 ( Götürü Usulde Vergilendirme hk. )
25 Nolu Genelge 22.02.1994 ( Sinavsiz Uygulama hk. )
26 Nolu Genelge 22.02.1994 ( Kapsam Disi Mes. Dal.Mesleki Belg.Sinavli Veril. Esas.hk. )
27 Nolu Genelge 24.02.1994 ( Mesleki Belg.verilmesi hk. )
28 Nolu Genelge 25.02.1994 ( Tek Düzen Hesap Plani hk. )
29 Nolu Genelge 08.03.1994 ( Tansu Çiller ‘in TESK ‘i Ziyareti hk. )

30 Nolu Genelge08.03.1994 ( Tüketici Sikayetleri hk. )
31 Nolu Genelge 08.03.1994 ( Çevre Temizlik Vergisi hk. )
32 Nolu Genelge 08.03.1994 ( Krediler hk. )
33 Nolu Genelge 16.03.1994 ( Sinavli Uygulama hk. )
34 Nolu Genelge 25.03.1994 ( Milli Eðitim Surasi hk. )
35 Nolu Genelge 29.03.1994 ( Silah Tasima Ruhsatlari hk. )
36 Nolu Genelge 01.04.1994 ( 12 Ayar Altin hk. )
37 Nolu Genelge 01.04.1994 ( Terkin hk. )
38 Nolu Genelge 01.04.1994 ( Sigorta Prim.Takip ve Tahs.Gen.Tebligi hk. )
39 Nolu Genelge 01.04.1994 ( Çiftçilerin ürün bedel.kes.tevkifatla ilgili uyg. Teb.hk.)
40 Nolu Genelge 06.04.1994 ( Ekonomik Önlemler paket hk.)
41 Nolu Genelge 07.04.1994 ( Çýrak.Egi. Yapilmayan Mesl.Dal.Belg. verilmesi hk )

42 Nolu Genelge 07.04.1994 ( Standart ve Revizyon Tadilleri hk. )
43 Nolu Genelge 07.04.1994 ( 27 Mart 94 Tarihli Mahalli Seçimleri hk. )
44 Nolu Genelge 22.04.1994 ( Genel Kurul hk. )
45 Nolu Genelge 26.04.1994  ( Belgelerde Birliklerin fiyat. Uymasi hk. )
46 Nolu Genelge 26.04.1994 ( Sura Kararlari hk. )
47 Nolu Genelge 29.04.1994 ( Genel Kurul Toplnt.hk. )
48 Nolu Genelge 29.04.1994  ( 18.Uluslararasi Kibris Fuari hk. )
49 Nolu Genelge 12.05.1994  ( Sicil Harçlari hk. )
50 Nolu Genelge 12.05.1994 ( Devre Mülk hk. )
51 Nolu Genelge 17.05.1994 ( Kara Tasit.Alim-Satim hk. )
52 Nolu Genelge17.05.1994 ( Vakifbank Kredileri hk. )
53 Nolu Genelge 17.05.1994 ( T.S.O.F. Özel Eðit. Didimden Yararlanma.hk. )
54 Nolu Genelge 25.05.1994 ( Ekonomik Denge Vergisi hk. )
55 Nolu Genelge 25.05.1994 ( Ortaokul Olma Sarti hk. )
56 Nolu Genelge 25.05.1994 ( Belge ve Hizmet Karsiliklari hk. )
57 Nolu Genelge 30.05.1994 ( Milli Piyango Bayi.Ajan. ve mesl.Belg.hk. )
58 Nolu Genelge 30.05.1994  ( Basili Evrak Fiyatlari )
59 Nolu Genelge 31.05.1994 ( Egitim Bütçesi Gön.Odalar List. Hk. )
60 Nolu Genelge 31.05.1994 ( Borçlarin Ödenmesi hk. )
61 Nolu Genelge 01.06.1994 ( Sicil Gazetesi Ilan Bedel.hk. )
62 Nolu Genelge 06.06.1994 ( TESK Aile Plan.Çalismalari hk. )
63 Nolu Genelge 15.06.1994 ( Belgelerde Süre Uzatilmasi hk. )
64 Nolu Genelge 30.06.1994 ( Mesleki Belg. Veril.Esas.hk. )
65 Nolu Genelge 30.06.1994 ( Devre Mülk hk. )
66 Nolu Genelge 05.07.1994 ( Tic.Tasit.Kullan. Belg.hk. )

67 Nolu Genelge 07.07.1994 ( Sicil Tastiknameleri hk. )
68 Nolu Genelge 07.07.1994( Basili Evrak Fiyatlari hk. )
69 Nolu Genelge 07.07.1994 ( IGEME Israil Tel Aviv Fuari hk.)
70 Nolu Genelge 07.07.1994 ( S.T.B. Tebligler hk. )
71 Nolu Genelge 15.07.1994 ( Turist Sikayetleri hk. )
72 Nolu Genelge 27.07.1994 ( Vergi Kanunlarinda Yapilan Degisiklik hk. )
73 Nolu Genelge 28.07.1994 ( Vergi Yükünün Hafif.ve Kredi Sagl.Için Yapil. Görüs. Hk. )
74 Nolu Genelge 29.07.1994 ( Cep Telefonu hk. )
75 Nolu Genelge 03.08.1994 ( Katilim Payi hk. )
76 Nolu Genelge 15.08.1994 ( Esnaflik Belgesi hk. )
77 Nolu Genelge 16.08.1994 ( Asgari Ücretteki Deg.hk. )
78 Nolu Genelge 19.08.1994 ( Vergi Muafiyeti hk. )
79 Nolu Genelge 19.08.1994 ( Katilim Paylari hk. )

80 Nolu Genelge 29.08.1994 ( Katilma Paylari hk. )
81 Nolu Genelge 29.08.1994 ( Esnaflik Belgesi hk. )
82 Nolu Genelge 31.08.1994 ( Bazi Kisilerce Birl. Dolandirilmasi hk. )
83 Nolu Genelge 31.08.1994 ( I.D.D.G. hk. )
84 Nolu Genelge 31.08.1994 ( TESK -AP Çalis.hk. )
85 Nolu Genelge 02.09.1994 ( Gayrimenkullerde Vergi Muafiyeti hk. )
86 Nolu Genelge 16.09.1994 ( Yabanci Sigara Satmama hk. )
87 Nolu Genelge 22.09.1994 ( Belgelerin Degistirilmesi hk. )
88 Nolu Genelge 22.09.1994 ( Bel. Verilmesinde Sürenin Uzatilmasi hk. )
89 Nolu Genelge 22.09.1994 ( Sicil Harçlari Uygulanmasi hk. )
90 Nolu Genelge 27.09.1994 ( Terkin Etme Nedenleri hk. )
91 Nolu Genelge 27.09.1994 ( Katilma Payi ve Borçlarin Affedilmesi hk. )
92 Nolu Genelge 04.10.1994 ( Ust. Ve Esnaflik Belge. Hk. )
93 Nolu Genelge 06.10.1994 ( Bag-Kur Ayliklari hk. )
94 Nolu Genelge 11.10.1994 ( Yabanci Sigara Satmama Eyleminin sona ermesi hk. )
95 Nolu Genelge 11.10.1994 ( Sahte ABD Dolari hk. )
96 Nolu Genelge 14.10.1994 ( Çiftçilerden Yapilan Tevkifat hk. )
97 Nolu Genelge 28.10.1994 ( II.Esnaf ve Sanatkar Surasi hk. )
98 Nolu Genelge 31.10.1994 ( 95 Yili Ödül Adailari TÜBITAK hk. )
99 Nolu Genelge 02.11.1994 ( Kredi Limitleri hk. )
100 Nolu Genelge 07.11.1994 ( Hizmet Otolari hk. )
101 Nolu Genelge 25.11.1994 ( Noterlerce Sicil Tastiknamesi Aranmasi hk. )
102 Nolu Genelge 02.12.1994 ( Götürü Usulde Vergiler hk. )
103 Nolu Genelge 05.12 1994 ( Götürü Usulde Vergi Hadlerinin Yükseltilmesi hk. )
104 Nolu Genelge 07.12.1994 ( Çevre Temizlik Vergisi hk. )
105 Nolu Genelge 07.12.1994 ( Kambiyo Senetleri Defteri hk. )
106 Nolu Genelge 13.12.1994 ( Egit.Bütç.Hesaplanmasinda Esneklik hk. )
107 Nolu Genelge 13.12.1994 ( Vergi Usul Kanunu Kamb. Senet.Def.Irsl. ve Fatura hk. )
108 Nolu Genelge 13.12.1994 ( Yurt Disi Gezileri hk. )
109 Nolu Genelge 13.12.1994 ( Sanayi Kredileri hk. )
110 Nolu Genelge 13.12.1994 ( Sicil Memurlari hk. )
111 Nolu Genelge 13.12.1994 ( Bosnaya Yardim hk. )
112 Nolu Genelge 13.12.1994 ( Soförler hk. )
113 Nolu Genelge 19.12.1994 ( Odalara Kayitli Toplam Esnaf Sayisi hk. )
114 Nolu Genelge 26.12.1994 ( Esn. Ve San.Haftasi hk. )
115 Nolu Genelge 26.12.1994 ( Sinavsiz Belge Alimi süre.Dondu.Almayan.Tespit.hk. )
116 Nolu Genelge 27.12.1994 ( Esnaf ve Sanat. Sicil Harçlari hk. )
117 Nolu Genelge 28.12.1994 ( Vergi Matrahlari hk. )
118 Nolu Genelge 30.12.1994 ( Yeni Vergi Düzenlemeleri hk. )

 

 

 
 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr