Mevzuat  >> Genelgeler >> 2019 Yılı >> 056 Nolu Genelge 30.04.2019 (KONSİNYE SATIŞ SİSTEMİ HK.)

Hukuk Müşavirliği

İLGİ: T.C. Adalet Bakanlığı’nın 24/04/2019 tarihli 67231105/2019-01/E.109 sayılı yazısı.

 

T.C. Adalet Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacağı, buna ilişkin Genelgemiz ekinde yer alan duyurunun 22.04.2019 tarih ve 30753 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı ifade edilmektedir.

Anılan duyuru gereğince Konsinye Başvurusunun 20.05.2019 tarihinde saat 17:30’a kadar yapılabilecektir. Söz konusu başvuru süreci Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında yürütülecektir.

Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartname www.iydb.adalet.gov.tr adresinde yer alan duyurular kısmında yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve Yönetmelik ile Duyurunun titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

EKLER:       

Ek–1 T.C. Adalet Bakanlığı’nın 24/04/2019 tarihli 67231105/2019-01/E.109 sayılı yazısı.

Ek–2 sinye Duyurusu
Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr