Mevzuat  >> Genelgeler >> 2019 Yılı >> 054 Nolu Genelge 19.04.2019 (ESNAF VE SANATKARLAR ODALARININ KURULUŞ USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 18/04/2019 tarihli ve E-00043586648 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı.

        

 

 

İlgi yazıda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi ihtisas ve karma odaların kuruluşunun genel hatları ile bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlendiği, ancak Bakanlıklarına ulaşan oda kurma talepleri değerlendirilirken, anılan Kanundaki düzenlemeler haricinde oda kuruluşu öncesindeki ön izin ve yetki talebi, sanal oda kuruluşu, sanal odaya üye ekleme ve kuruluş evrakının imzalanması gibi bazı süreçlere ilişkin yazılı kıstasların bulunmaması sebebiyle bir takım sıkıntı ve eksiklerle karşılaşıldığı,

 Bu itibarla, oda kuruluşuna dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlandığı ifade edilmekte, ayrıca bu taslağa dair meslek kuruluşlarımız ile Konfederasyonumuz görüşünün Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve bir örneği Genelgemiz ekine konulan Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 02 / 05 / 2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Ek : Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ TaslağıNaci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr