Mevzuat  >> Genelgeler >> 2019 Yılı >> 004 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

27/12/2018  tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında günlük brüt 85,28 - TL (seksen beş lira yirmi sekiz kuruş) olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre, asgari ücret 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında aylık brüt 2.558,40-TL olacaktır.

 

Kayıt Ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2019 – 31/12/2019 dönemini kapsayacak uygulama esasları ilgili yönetmelik hükümlerine göre Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup yazımız ekinde gönderilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve genelgenin süratle odalarınıza iletilmesini ve uygulamanın mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

 

EKLER:

EK-1:   Kayıt ücreti ve yıllık aidat tablosu (1 adet - 3 sayfa)

 

DAĞITIM:

Bilgi İçin :  Tüm Federasyonlara

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr