Mevzuat  >> Genelgeler >> 2019 Yılı >> 003 Nolu Genelge 02.01.2019 (KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımız, 5362 sayılı Kanunun 75’inci maddesi uyarınca çıkarılarak 14/02/2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ilgili meslek kuruluşuna kayıt ücreti ve yıllık aidat yükümlülüklerini yerine getirmektedirler.

 

Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesinin; daha kolay, anlaşılır ve belirgin olması, günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarına uygun hale getirilmesi, hakkaniyet ve adalet ilkelerinin gözetilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının da uygun görüşü alınarak Konfederasyonumuzca söz konusu Yönetmeliğin 7’inci maddesi değiştirilerek 31/12/2018 tarih ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

            Bilgilerinizi  rica ederiz.

 

 

DAĞITIM:   Bilgi İçin  Tüm Federasyonlara

 

EK:              31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete-4. Mükerrer

 

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr