Mevzuat  >> Genelgeler >> 2019 Yılı >> 002 Nolu Genelge 02.01.2019 (SİCİL HARÇ TARİFESİ)

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 69 uncu maddesi gereğince, esnaf ve sanatkarlarımız “Esnaf ve Sanatkar Sicili” ile ilgili işlemlerde 492 sayılı Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısını ödemektedirler.  

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2018 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%23,73) arttırılmıştır.

            Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları yeniden hesaplanarak ilişik listede “PARANTEZ İÇERİSİNDE” belirtilmiştir.  

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

EKLER:

Ek-1 Sicil Harç Tarifesi (1 Adet – 1 Sayfa)

 

Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr