Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 091 Nolu Genelge 03.10.2018 (İŞİNİZ TURKCELL'LE DİJİTALLEŞİYOR KAMPANYASI)

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ             Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımızın hızla gelişen ve değişen ticari hayatta ticaret hacimlerini büyütebilmeleri, geliştirebilmeleri için tedarikçileri ve müşterileri ile daha çok iletişimde olmaları gerekmektedir.


             Bu itibarla, TESK ile Turkcell arasında yapılan işbirliği ile “İşiniz Turkcell’le Dijitalleşiyor ” sloganıyla tanıtımı yapılmaya başlanılan bir kampanya başlatılmıştır. Söz konusu kampanyanın amacına ulaşabilmesi bakımından Turkcell tarafından tanıtıcı broşür ve afişler hazırlanmıştır. Kampanyanın amacı, esnaf ve sanatkarlarımızın ticarette teknolojiden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve iletişim giderlerini düşürmektir.


            Genelgemizin ekinde yer alan tanıtıcı kampanya broşürlerinin tüm odalarımıza dağıtılmasının ve bu konu ile ilgili olarak üyelerimizin bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.


             Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:
Ek-1: Turkcell Tanıtıcı Broşür ve Afişler

Ek-2: Tanıtım Filmlerini İçeren Flash Disk

Çetin DEMİRKAZIK

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr