Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 074 Nolu Genelge 03.08.2018 (COSME PROGRAM ÇAĞRISI)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 27.07.2018 tarihli 60014838-745.01.01-E.8407 sayılı yazısı ve eki.

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında “Intellectual property(IP) pre-diagnostic and improving access to patent protection for innovative EU SME’s” (Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ’ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi) projesi teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

Proje teklif çağrısının genel amacı, yenilikçi Avrupa KOBİ’leri tarafından fikri mülkiyet kullanımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek, seçilen sayıda yenilikçi Avrupa KOBİ’sinin bir veya daha fazla destek eyleminden yararlanmasını sağlamaktır. Çağrının özel amacı ise işletmelere sunulacak desteklerin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli olan idari ve geri ödeme süreçlerinin düzenlenmesidir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, söz konusu çağrıya ilişkin yapılacak başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKİ: KOSGEB’in 27.07.2018 tarihli 60014838-745.01.01-E.8407 sayılı yazısı ve eki.Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr