Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 071 Nolu Genelge 25.07.2018 (KURBAN KESİMİ HİZMETLERİ HK.)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 20/07/2018 tarihli ve 2018/76 sayılı yazıda özetle;

“Kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve halk sağlığının korunması amacıyla, etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt ve onay kapsamındaki işyerleri tarafından yapılmasının sağlanması, bu konuda denetimlerin sıklaştırılması ve sonuçların genel müdürlüğe (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) üzerinden raporlanabilmesi için elde edilen bilgilerin hızlı ve doğru bir şekilde sisteme girilmesinin istendiği” ifade edilmektedir.

Aynı yazıda; “Sıcaklık ve iklim şartları nedeniyle bu yıl kurban kesimlerinde risk faktörüne daha da çok dikkat edilmesi gerektiği” vurgulanmaktadır.

Hayvan kesimi, kesimi takiben etlerin parçalanması ve saklanması ile sağlıklı ve hijyenik koşullarda kıyma çekimi konularında;

 1. Kesim yerlerinde yeterli hassasiyetin gösterilmesi, Kesim kirliliğine mahal vermeyecek şekilde etlerin parçalanması,

 2. Yeterli soğutma yapıldıktan sonra, kesim sıcaklığındaki etin parçalanıp naylon torbalara veya plastik kovalara konulması,

 3. Sokak ortasında veya uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminin yapılmaması, et üzerinde ön temizleme işleminin yapılarak, bakımsız ve paslı makinalarla hijyenik olmayan şartlarda kıyma çekilmemesi,

  Hususlarına dikkat çekilmektedir.

  Bu tedbirlerin hayata geçirilmesini teminen;

  Kasaplar Odalarımızın bulunduğu illerimizde, bu odalarımızın yöneticilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri, Yerel Yönetimler ve diğer ilgili kamu idareleri ile yapacakları görüşmelerde kendilerine destek verilmesi, Kasaplar Odası olmayan illerimizde Karma Odalara kayıtlı kasap esnafımıza da, bu konulardaki talep ve istekleri ile ilgili olarak birliklerimizce yardımcı olunması ve konunun yazılı ve görsel basınla paylaşılarak canlı tutulması uygun, gerekli ve yararlı görülmektedir.


  Bilgi ve gereğini rica ederiz.

  EKİ:   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23/08/2017 tarihli ve E.2116021 sayılı yazısı (1 adet, 1 sayfa)Naci SULKALAR

Fevzi APAYDIN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr