Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 067 Nolu Genelge 10.07.2018 (A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN SATIŞI VE TAKİBİ)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

          Bu bağlamda; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgi 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

          Ancak; teşkilatımızca uygulamada yaşanan ve gerek yazılı gerekse  şifahi olarak Konfederasyonumuza iletilen sıkıntılara istinaden aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

               148 No’lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca;

  • Yetkilendirilmiş odalar ve birliklerce satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay ücreti belge satışı sırasında tahsil edilecektir.

  • Yetkilendirilmiş odalar/birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilecektir. Yetkilendirilmiş odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip edecek, yetkilendirilmiş odalar/birliklerce satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elektronik sistemde geçersiz statüye gelecek ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanacaktır. Açıklama yapılmaması halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dikkate alınacaktır. Belgelerin kayıt ve takibine ilişkin yazılım TESK tarafından düzenlenecek olup ayrıca genelgemiz ile duyurulacaktır.

  • Söz konusu Tebliğ uyarınca, ihracatta kullanılan belgelerden A.TR Dolaşım Belgesi almak isteyen üyelerimizden, esnaf ve sanatkarlar odası üyesi olma şartı aranmakta, üyelerimizin bağlı oldukları birlikten veya yetkilendirilmiş odadan bu belgeleri alma zorunluluğu bulunmamakta, satın aldığı birlikten veya yetkilendirilmiş odadan belgesini onaylatma koşulu ile farklı bir birlikten/yetkilendirilmiş odadan da söz konusu belgeleri alabilmesi mümkün bulunmaktadır.

     

     

  • Ayrıca; 28 Mayıs 2018 tarihinden önce satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerine 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Gümrük İşlemleri Seri No:122) 3 üncü maddesinde; “Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri birlikler tarafından Konfederasyon’a bildirilir. Kullanılmayan belgeler Konfederasyon tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda, birliklerimiz, 28 Mayıs 2018 tarihinden önce sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip etmek ve araştırmak, geri gelmeyen belgelerin seri numaraları ile ilgili üyenin ve firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçelerini içeren bir yazı ile Kasım ayına kadar Konfederasyonumuza bildirmek zorundadır.

    Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

Fevzi APAYDIN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr