Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 064 Nolu Genelge 28.06.2018 (COSME ÇAĞRISI)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜİLGİ: KOSGEB’in 13.06.2018 tarihli 60014838-745.01.01-E.6870 sayılı yazısı ve eki.


KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında “Uluslararası Tematik Turizm Ürünleri: Turizm ve Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler arasında bir sinerji yaratılması proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

Proje teklif çağrısının amacı, turizm ve kültürel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler arasında uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklarını geliştirmek ve teşvik etmektir. Turizmi canlandırmak ve uluslararası turizm deneyimlerini çeşitlendirmek; AB destinasyonlarının mevsimselliğinin uzatılması ve/veya turizm tekliflerinin sürdürülebilirliğinin arttırılması, uluslararası turizm değer zincirlerinde yeniliklerin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

 

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin KOSGEB/AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na  (ali.ayci@kosgeb.gov.tr) adresine iletilmesi ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  


                                     Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini

                        rica ederiz.EKİ: KOSGEB’in 13.06.2018 tarihli 60014838-745.01.01-E.6870 sayılı yazısı ve ekiNaci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr