Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 059 Nolu Genelge 06.06.2018 (AT.TR DOLAŞIM BELGELERİNDE ETGB BEYANNAMELERİ İLE İKİNCİ NÜSSA DÜZENLEMESİ)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

       Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmış olup; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Ancak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen resmi yazılarda;

  • ETGB beyannameleri (İhracatta Posta ve Hızlı Kargo Taşıyıcılar) kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği,

  • 28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin mevzuatları gereği düzenlenmesi talep edilen “İkinci Nüsha” (Duplicate) olanlarının 01 Ekim 2018 tarihine kadar manuel olarak düzenleneceği, manuel olarak ikinci nüshaları düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden önce olduğu gibi Birlik tarafından onaylanacağı ve ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğü tarafından mühürlenmek suretiyle vize edileceği, elektronik sistem üzerinden düzenlenerek çıktısı alınan A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüshalarının ise elektronik sistem üzerinden yapılmaya devam edeceği belirtilmektedir.

    Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr