Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 027 Nolu Genelge 16.03.2018 (Özel Ayar Evleri)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜKonfederasyonumuza T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) gelen 07/03/2018 tarih ve 2973 sayılı yazı ile; 20/06/2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğe istinaden yetkilendirilen Özel Ayar Evleri ekli listede gönderilmiştir.

             Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz
EKLER

Özel Ayar Evleri Listesi ( 1 Adet-1 Sayfa)


DAĞITIM


Bilgi için:

T.Madeni Eşya Sanatkarları FederasyonuNaci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr