Mevzuat  >> Genelgeler >> 2018 Yılı >> 026 Nolu Genelge 12.03.2018 (Ahilik Kutlama Tarihi Hk.)

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜBilindiği üzere, Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Bakanlığımızca hazırlanan “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği” 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin “Ahilik Kutlamaları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında: “Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Eylül ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunun, 26 Şubat 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 2018 yılında yapılacak olan 31. Ahilik Haftası Kutlamaları; Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilimizde 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek resmi kutlama programı ise bilahare teşkilatımıza duyurulacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


 


Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr