Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 089 Nolu Genelge 01.12.2017 (Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilen Yapı Malzemeleri Listesi Hk.)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  63 üncü maddesinde değişiklik yapıldığı ve ilgili maddeye ( c ) bendinden sonra gelmek üzere; “d)Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.” bendinin eklendiği ifade edilmektedir.


Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmek üzere ilgili Bakanlıkça hazırlanan ve genelgemiz Ek-1’de yer alan yapım işlerinde kullanılan ve yerli malı olma şartı getirilen yapı malzemeleri listesine ilişkin olarak görüşlerimiz talep edilmektedir.


Ek-1 listenin incelenerek varsa görüşlerinizin en geç 21/12/2017 tarihine kadar Ek-2’de yer alan öneri tablosu formatında yazılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr adresine  iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

Ek-1   Yapı Malzemeleri Listesi (1 Adet – 1 Sayfa)

Ek-2   Yapı Malzemeleri Listesi İçin Öneri Tablosu  (1 Adet – 1 Sayfa)

(Ekler  www.tesk.org.tr  adresinde yer almaktadır.)
Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr