Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 086 Nolu Genelge 22.11.2017 (PERBİS)

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Perakende Bilgi Sistemi başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kısa adı PERBİS olan perakende bilgi sisteminin kurulması öngörülmüştür.

PERBİS sistemi ile perakende sektöründe faaliyette bulunmak isteyen perakendeci işletmelerin açılış ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere ulaşmasının kolaylaştırılması ile perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde izin başvurularının elektronik ortamda, tek bir başvuru noktasından yapılması ve bu noktadan sonuçlandırılması sağlanabilecektir. Sistem hayata geçtiğinde, bürokrasinin azaltılması, perakendeci esnaf işletmelerinin iş yeri açılışındaki ilgili kurumlara başvuru sırasında kırtasiye masraflarının azaltılması daha da önemlisi ilgili kurumlara tek tek başvuru sonucu oluşan gereksiz zaman ve emek kayıplarının giderilmesi böylece perakendeci esnafın maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olabilecektir.

PERBİS’in tüm aşamalarında faaliyette bulunmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, üç ayrı genel müdürlük uzmanları, TESK  ve TOBB Bilgi İşlem Müdürlerinin katılımıyla oluşan bir teknik çalışma grubunun çalışmaları adı geçen Bakanlıkta PERBİS ihalesinin yapıldığı Mart 2017 tarihine kadar devam etmiş, bu tarihten itibaren ihaleyi kazanan şirketin yazılım ve donanım uzmanlarının katılımı ile PERBİS projesinin ikinci safhası çalışmalarına geçilmiştir.

Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, konunun tüm ilgili kurum kuruluş ve taraflarının Konfederasyonumuzun da bizzat katılımı ile PERBİS tanıtım, bilgilendirme ve belge tedarikini teminen,  50’ye yakın ilgili kamu kurum ve kuruluşu, büyükşehir/ilçe belediyeleri, il özel idareleri, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve ticaret ve sanayi odaları ile yerlerinde yapılan analiz çalışmaları başlatılmıştır. İlgili kurumlara yapılan tanıtım ziyaretleriyle, PERBİS’e dahil edilmesi gereken iş ve işlemlerin belirlenerek raporlanması sağlanmış, bu süreç dahilinde Konfederasyonumuzda yapılan son toplantıda,   PERBİS’in tanıtımına yönelik Birliklerimizin bir genelge ile bilgilendirilmesi konusunda tavsiye kararı alınmıştır. Bu kararın uygulamaya konulması amacıyla, esnaf ve sanatkarlara ait işyerlerinin kuruluşu aşamasında ve sonrasında  esnaf ve sanatkarlarımızdan, odalarımızca, üst kuruluşlarınca ve diğer kuruluşlarca  talep edilen belgelerin topluca tespit edilmesi amacıyla hazırlanan bir form ekte sunulmuştur.

Formun ilgili ve yetkililerce eksiksiz doldurularak  01 Aralık 2017 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Ek-1  Form (1 Adet – 1 Sayfa)
Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr