Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 077 Nolu Genelge 18.10.2017 (COSME Çağrısı)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 10.10.2017 tarihli 60014838-745.01.01-E.14057 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının bileşenlerinden biri olan “Pazarlara Erişim” bileşeni kapsamında “İnovasyon Tedarik Brokerı: Kamunun İnovasyon Satın Alımlarını Kolaylaştıracak Bağlantıların Oluşturulması” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

Proje teklif çağrısının amacı, kamunun inovasyon ile ilgili satın alımlarında kamu tedarikçileri ile yenilikçilik arz eden işletmeler arasındaki bağlantıları kolaylaştıracak bir brokırın oluşturulmasıdır. Kamunun inovasyon satın alımlarında, kamu tedarikçisi inovasyon hayat döngüsünün ilk aşamalarından sürece dahil olarak tedariği henüz mevcut olamayan ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin araştırma ve geliştirme aşamalarından başlatabilir. Bu çağrı ile ileriki dönemde gerçekleştirilecek uygulamalara da örnek olması amacı ile pilot bir İnovasyon Tedarik Brokeri oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

 Öte yandan projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer almaktadır. Yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin  abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

                                 

                                Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 10.10.2017 tarihli 60014838-745.01.01-E.14057 sayılı yazısı ve ekiNaci SULKALAR

Fevzi APAYDIN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr