Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 073 Nolu Genelge 29.09.2017 (Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi kapsamında, gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek adına Başkanlıkça bir anket çalışması yapılmaktadır.

 

Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve Bakanlığın web sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşılabilmektedir. Söz konusu anket sonucu elde edilecek bulgular, konuyla ilgili analiz çalışmalarına veri teşkil edecek ve verilen cevaplar tümüyle gizli tutulacak olup, bahsi geçen ankete en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar katılım sağlanması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve söz konusu anketin bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR

Fevzi APAYDIN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr