Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 072 Nolu Genelge 19.09.2017 (Avrupa KOBİ Haftası )

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 08.09.2017 tarihli 60014838-744.99-E.12865 sayılı yazısı.

 

 

     Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesi ile her yıl düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası’nın bu yıl 20-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

     Bu kapsamda; önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirecek faaliyetlerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (http:ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&Ing-en) İngilizce olarak kaydedilmesi; 20-26 Kasım 2017 döneminde ise yoğunlaştırılacak etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz ettiği belirtilmiş ve tüm bu konuların yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi talep edilmiştir.

      Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKİ: KOSGEB’in 08.09.2017 tarihli 60014838-744.99-E.12865 sayılı yazısı.Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr