Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 069 Nolu Genelge 22.08.2017 (Tebliğ Değişikliği)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

“Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 11 Ağustos 2017 tarih  30151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Buna göre;

-          13/11/2015 tarih ve 29531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Esnaf ve Sanatkar Odalarının Unvan Değişikliğine ilişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Odaların unvan değişikliğinde” ibaresi “İhtisas odalarının unvan değişikliğinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

-          Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına 6 ay ibaresi eklenmiş ve aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Unvan değişikliği, ön iznin alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır, aksi takdirde ön izin geçerliliğini yitirir. Unvan değişikliği genel kurulun gündeminde yer alır ve üyelerin bilgisine sunulur.İlan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi unvan değişikliği genel kurulda görüşülemez.”

     -      5 inci maddesinin yedinci fıkrası ise;

“(7) Unvanın, genel kurul toplantı nisabının sağlanamaması veya karar nisaplarına uygun olarak kabul edilmemesi nedenleriyle değiştirilememesi durumunda, daha sonra yapılacak genel kurul toplantılarında unvan değişikliğinin görüşülebilmesi için sürecin yeniden başlatılması gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun  bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

 

EKLER:

EK-1 :  11/08/2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete  (1 Adet-1 Sayfa)

 

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr