Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 046 Nolu Genelge 24.04.2017 (NACE Faaliyet Kodları Hk.)

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince toplanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararıyla “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenmiş ve liste halinde 21/05/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Yine, Kurulun söz konusu kararında; bu listede yer alan meslek kollarına giren esnaf ve sanatkârların kullanabilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından Kararın yayınlanmasını takip eden 6 ay içinde belirleneceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede; yeni meslek kolları ile eşleştirilmiş NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflaması uygulamasına 21 Kasım 2016 tarihinden itibaren başlanmıştır.

 

NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflaması; kayıtlarında bu sınıflamayı kullanan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için her yıl düzenli olarak revize edilmekte, ihtiyaç olmayan kod ve tanımların çıkarılması veya ilave kod ve tanımların eklenmesi çalışmaları, bu kapsamda oluşturulmuş ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda yürütülmektedir.

 

TÜİK’den Konfederasyonumuza intikal eden ve bir örneği ilişikte yer alan 17/04/2017 tarih ve E.10152 sayılı yazı ve eki “NACE Rev.2 Altılı Sınıflamasının Güncellenmesi ile Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları” dokümanında özetle:

 

  1. Alt teşkilatımızca NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflaması ile ilgili olarak yapılacak değişiklik taleplerinin TÜİK’e değil Konfederasyonumuza yapılacağı ve doğrudan TÜİK’e yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği,

     

  2. Taleplerin, söz konusu dokümanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde dokümanın sonunda yer alan “NACE Rev.2 Altılı Değişiklik Talep Formu” doldurularak Konfederasyonumuza iletileceği,

     

  3. Taleplerin, o yıl toplanacak Komisyonun gündemine alınabilmesi için en geç Ağustos ayının sonuna kadar Konfederasyonumuza iletileceği, belirtilmektedir.   

 

Odalarımız taleplerini bağlı bulundukları Birlik veya Federasyon kanalı ile Konfederasyonumuza iletebileceklerdir.    

 

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 
EKLER:

Ek-1 NACE Rev.2 (Altılı) Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Dokümanı  (1 Adet – 9 Sayfa)


Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr