Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 042 Nolu Genelge 10.04.2017 (COSME Programı-Genç Girişimciler İçin Erasmus Proje Teklif Çağrısı )

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 31.03.2017 tarihli 60014838-745.01.01-E.5057 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programını bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “GRO/SME/17/D/N1011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs- Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir

Genç Girişimciler İçin ERASMUS programını uygulayacak, girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanmalarına yardımcı olacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanan programdan, ülkemizin yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi, bununla birlikte COSME Programından etkin ve verimli şekilde yararlanılması ve somut faydalar elde edilmesi için yapılacak başvuruların abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr  adresine iletmeleri söz konusu Koordinatör kurum için önem arz etmektedir

 Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKİ: : KOSGEB’in 31.03.2017 tarihli 60014838-745.01.01-E.5057 sayılı  yazısı ve eki.


Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr