Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 039 Nolu Genelge 04.04.2017 (Yönetmelik taslağı hakkında görüş talebi)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanarak 27/03/2017 tarih ve 6950 sayılı yazı ekinde Konfederasyonumuza gönderilmiş olup; üyelerimizi yakında ilgilendiren taslak hakkında görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve bir örneği www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/17/1700.php web adresinde yer alan Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 formatında hazırlanarak 07/04/2017 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:    


Ek-1Yönetmelik Değişiklik Taslağı (1 Adet- 3 Sayfa)
(
www.tesk.org.tr adresinde genelge ekinde yer almaktadır)


 Ek- 2 Form Örneği  (1 Adet -1 Sayfa)
(
www.tesk.org.tr adresinde genelge ekinde yer almaktadır )


 
Naci SULKALAR

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr