Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 026 Nolu Genelge 17.02.2017 (COSME 2017 yılı Çalışma Programı)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


                       KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2016-2021 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programıyla; girişimcilik kültürünü teşvik etmenin ve KOBİ’lerin büyümesini sağlamanın amaçlandığı, 7 yıllık program dönemi için 2,3 milyar AVRO bütçe tahsis edildiği ifade edilmektedir.

                       Yıllık yayınlanan iş programları vasıtasıyla uygulanan COSME Programının 2017 Yılı Çalışma Programı, çıkılacak çağrılara ilişkin bir yol haritası niteliğinde olup, 304 milyon Avro bütçe ile 25 faaliyeti kapsamaktadır. Söz konusu Çalışma Programının potansiyel yararlanıcılarına ulaşması maksadı ile 2017 yılı Çalışma Programına ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

                        Öte yandan COSME 2017 Çalışma Programı çerçevesinde proje teklif çağrılarına başvuracak kuruluşlarımızın teknik destek gereksinimlerini ve desteklenmeye hak kazandıkları projeleri ile ilgili bilgileri KOSGEB AB ve Dışilişkiler Daire Başkanlığına ve abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletmeleri ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

                          Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.           EKİ: KOSGEB’in 09.02.2017 tarihli 60014838-745.01.01-E.2146 sayılı yazısı ve eki


  


Naci SULKALAR

Fevzi APAYDIN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr