Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 014 Nolu Genelge 30.01.2017 (Özel Ayar Evleri Hk.)

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Konfederasyonumuza T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) gelen 23/01/2017 tarih ve 22432515/185 sayılı yazı ile; 20/06/2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e istinaden yetkilendirilen Özel Ayar Evleri, ekli listede gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

 Ek-1 Özel Ayar Evleri Listesi (1 Adet- 1 Sayfa)


Dağıtım

Bilgi için: T.Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu

 

Naci SULKALAR

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr