Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 007 Nolu Genelge 06.01.2017 (Gazyağı İçeren Kapasite Raporları Hk. )

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazı ile, gazyağı temin ve satışları hususunda yapılan  mutabakat çalışmaları çerçevesinde, halen geçerli (onay tarihinden itibaren 3 yıllık süresi dolmamış) olan ve üretiminde veya üretim sürecinde gazyağı kullanılan kapasite raporlarının odalarınızca tespit edilerek, ekte yer alan formatta yer alan bilgilerin taraflarına iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurularak, Ocak ayı sonuna kadar bilgilerin ekte yer alan formata uygun bir şekilde doldurulması ve Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:
Ek-1 Yazı: (1 adet – 1 sayfa)Çetin DEMİRKAZIK

M. Burhan AKSAK

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr