Mevzuat  >> Genelgeler >> 2017 Yılı >> 003 Nolu Genelge 03.01.2017 (Süre Uzatımı Hk.)

Hukuk Müşavirliği


 

26/10/2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile yapılandırılan sigorta primi alacaklarının ilk taksitinin son ödeme tarihi 2 Ocak 2017 olarak belirlenmişti.


Sosyal Güvenlik Kurumu ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların, Kurum tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Buna istinaden, prim ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. 


Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığı ile esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Çetin DEMİRKAZIK

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL SEKRETER V.

GENEL BAŞKAN

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr