Mevzuat  >> Genelgeler >> 2014 Yılı >> 086 Nolu Genelge 16.12.2014 (İşyeri Tehlikeli Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü ve Tehlikeli Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu)

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Kanunun 9. Maddesi uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi” 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Tebliğ 04/01/2013 tarihli ve 4 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur.


          İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin                3. maddesinin 5. fıkrasına göre;  İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan faaliyet kodunun tehlike sınıfına yapılan itirazlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Konfederasyonumuzun da yer aldığı Komisyonda görüşülerek karara bağlanmaktadır.


          Genel Müdürlük tarafından; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarının belirlenmesinde görevli komisyonun hızlı, etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu hazırlanmıştır.


          Söz konusu Prosedüre göre;


  • İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tescil kayıtlarına göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.

  • İşyeri tehlike sınıfına yapılacak itirazların, her yılın Kasım ayı sonuna kadar Komisyona iletilmek üzere Konfederasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

  • İşyerleri, tehlike sınıfının değişikliğine ilişkin talepleri bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TESK) aracılığıyla gerçekleştirecektir.

  • İtirazın değerlendirilebilmesi için başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

  • Herhangi bir gerekçesi olmadan yapılan tehlike sınıfı değişikliği talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Daha önce gerçekleştirilmiş komisyon toplantısında gündeme alınmış ve değerlendirilerek karara bağlanmış faaliyetlerle ilgili kodlara ilişkin itirazlar komisyon gündemine alınmayacaktır.

  • Söz konusu itirazların komisyon gündemine tekrar alınması için ilgili faaliyeti yürüten tüm işyerleri bazında mevzuat değişikliği, tehlikeli maddelerin yasaklandığı veya tehlikesiz maddelerle değiştirildiği ve benzeri durumların belgelerle ispatlanması gerekmektedir. (Değerlendirme prosedürleri yayımlanıncaya kadar firma bazında başvurulmuş ve değerlendirilerek reddedilmiş olanlar hariç)

  • Komisyonda görüşülmesi için gündeme alınan kodlarla ilgili talep sahibi sektör en fazla 3 (üç) kişi ile komisyon toplantısına katılabilecek ve isterlerse en fazla 10 dakikalık sunum gerçekleştirebileceklerdir.


Bu bağlamda; söz konusu Prosedürün incelenerek, bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 


Naci SULKALAR

Fevzi APAYDIN

GENEL SEKRETER

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

 

Genelgenin orjinal görüntüsü ve varsa ekleri için tıklayınız.

 

 

 
 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr

KEP : tesk.evrak@hs01.kep.tr